Opdrachten

Tekstschrijven en redactie dus. Na de woorden, hier de daden. Een aantal recente artikelen van mijn hand geven u een indruk van mijn schrijfstijl en de onderwerpen waar ik over schrijf: zorg, duurzaam bouwen, innovatie, industrie, techniek, etc. Daarnaast een kleine greep uit de boeken die ik heb geredigeerd. Dit betreft over het algemeen zakelijke teksten op het gebied van management en coaching.

Tekstschrijven

‘Je leert op elkaar te vertrouwen’

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Kan het anders en beter? Die vragen stonden centraal tijdens de 24h Personal Plan workshop over lean, waar Izak Mauritz en zijn collega's van de afdeling Office Supplies bij de Kantoorspecialist in Veenendaal aan deelnamen. 'We ijn als groep betrokken bij de verandering. Je doet het als één team' - Inova Magazine voorjaar 2018

HAUT: duurzaam wonen aan de Amstel

Dit najaar start de bouw van HAUT, met 21 verdiepingen en 73 meter de voorlopig hoogste houten hybride woontoren ter wereld. Het project won de internationale BREEAM Award 2018 voor het ontwerp met de innovatieve houtconstructie, energieopwekkende gevels en het hoge wooncomfort. In 2020 is Amsterdam een duurzaam icoon rijker. www.duurzaamgebouwd.nl november 2018

Hobbelpaard wordt raspaard

De conventionele pneumatiek binnenbrengen in het 4.0 tijdperk, waarin connectiviteit en monitoring op afstand belangrijke voorwaarden zijn. Dotec ging de uitdaging aan en ontwikkelde in samenwerking met Festo een nieuw digitaal besturingssysteem voor de tilhulpen die het bedrijf produceert. Per april 2019 is het nieuwe besturingssysteem de standaard voor alle roll handlers die bij Dotec de deur uitgaan. – Link Magazine 2, april 2019

Op jacht naar de verdwenen postzegel

Zijn vader was een verwoed postzegelverzamelaar. En in het bezit van een zeldzame Tsjechoslowaakse postzegel uit 1919. Tot dit bijzondere exemplaar in 1991 verdween tijdens de Phila Nippon in Tokyo – om vorig jaar in Praag te koop te worden aangeboden op een veiling. Bram Klein ontrafelde het mysterie in zijn boek 'De gestolen zegel'. – Collect nr.99, voorjaar 2019

Uitkomst in krappe arbeidsmarkt

Bouwmensen, het opleidingsbedrijf van en voor bouwbedrijven in Apeldoorn en omgeving, stelt zich ten doel voldoende instroom van arbeidskrachten voor zijn leden te genereren. Het vmbo is daarbij hofleverancier, maar de laatste jaren worden met succes ook zij-instromers gericht klaargestoomd voor een carrièreswitch. En bouwbedrijven zeggen volmondig ja tegen hen. - Driesteden Business juni 2019

Holland PTC geen kil ziekenhuis

Met de officiële opening van het Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC) eind vorig jaar in Delft is ons land een bijzonder protonentherapiecentrum rijker. Doel is uiteraard patiënten te behandelen, maar even belangrijk: de meerwaarde van protonentherapie wetenschappelijk onderbouwen en onderzoeken bij welke kankertypen deze behandeling effectief is. – FMT Gezondheidszorg 1 2019

TechmedMagazine

TechMed Magazine is het tijdschrift van het Techmed Centre voor biomedische technologie en technische geneeskunde van de Universiteit Twente. Voor de eerste editie najaar 2018 schreef ik in opdracht van MagSite drie artikelen: Cooperation, Collaboration en Commendable. NB de artikelen schrijf ik in het Nederlands; deze worden naderhand vertaald in het Engels.

‘Je kunt niet meer voor tig jaar ontwikkelen’

Het belang van systems engineering (SE) is de afgelopen twee decennia steeds duidelijker geworden voor opdrachtgevers én opdrachtnemers in grote en kleinere infrastructurele projecten. Kern is het gedegen vastleggen en implementeren van klant- en systeemeisen, het maken van goede (expliciete) afspraken in multidisciplinaire teams en het delen van informatie, aldus Paul Schreinemakers, consultant-partner bij How2SE in Utrecht. En met het toenemend aantal stakeholders en de voortschrijdende digitalisering en automatisering wordt SE steeds belangrijker. “Nu de werkelijkheid steeds dynamischer en ingewikkelder wordt, moeten we onze systemen meer modulair inrichten.” - OTAR Magazine 2 2019

Aansluiting is belangrijk om geïnformeerd te blijven

De communities SCIPR en SCIRT spelen een belangrijke rol bij het bewaken en professionaliseren van de security en privacy binnen onderwijs- en onderzoeksinstellingen en UMC’s. Ewald Beekman (IT Security Officer (ITSO) bij Amsterdam UMC-locatie AMC en voorzitter SCIRT) en Bart van den Heuvel (Corporate Information Security Officer (CISO) bij Universiteit Maastricht en voorzitter SCIPR) vertellen waarom. - SURF Magazine januari 2019

606435433402405437499604834

Redactie

Haagsche Bazen

Haagsche Bazen neemt u mee in de wereld van de topambtelijk leider. Vanuit verschillende perspectieven wordt het topambtelijk leiderschap belicht. Naast de visie van topambtenaren zelf bevat het boek reflecties van toonaangevende bestuurders, eindverantwoordelijke directeuren en aanstormende talenten uit het bedrijfsleven, de wetenschap, media, de sport, gemeenten en provincies, lokale en landelijke media en de culturele sector. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de loopbanen van de huidige generatie topambtenaren.

De Managementmonologen – Gyuri Vergouw

De managementliteratuur is in de ogen van velen inmiddels verworden tot een ondoordringbare jungle waarin sociaal wenselijke meningen, alternatieve feiten en geleerd geleuter naadloos in elkaar overlopen. De managementmonologen laat een positief geluid horen over de zin en onzin van managementwetenschap, goeroes en vakliteratuur. Van agile tot zeitgeist en van engagement tot verandermanagement, in vijftien verhalen worden de belangrijkste managementonderwerpen kritisch, maar niet cynisch, gefileerd. Heeft ruim honderd jaar praktijkervaring en onderzoek over organisaties wel zinvolle informatie opgeleverd? Is management serious business of monkey business? Gyuri Vergouw, econoom, organisatieadviseur en toezichthouder, is actief als managementconsultant en een veelgevraagd spreker over managementvraagstukken in binnen- en buitenland. Hij publiceerde vele artikelen over management en het adviesvak en is sinds 1997 als hoofdredacteur verbonden aan ManagementSite.nl.

Design Thinking – Guido Stompff

Kun je op zoek zijn naar iets wat je nog niet kent? Wellicht een vreemde, maar uiterst relevante vraag als je iets nieuws moet bedenken. Onze klassieke manier van denken is gericht op het zoeken naar oorzaken en het nemen van beslissingen. Deze denkwijze gaat uit van de bestaande wereld, maar is ontoereikend om die van de toekomst te bedenken. Leer daarom van designers en architecten, zij beginnen met niets en leveren vervolgens iets onverwachts op. We noemen dit design thinking, wat een fundamenteel andere benadering is. Meer zoekend, oplossingsgericht en met de mens centraal. Dit boek geeft inzicht in de kern van design thinking en biedt een werkwijze die iedereen kan toepassen.

Doet marketing ertoe? – Ruud Frambach

Op korte termijn resultaat behalen is nog steeds te vaak het doel van marketingactiviteiten. Hiervoor wordt altijd een prijs betaald, op langere termijn ook door marketing zelf. Dat ondermijnt het vertrouwen in het vak en beperkt de belangrijke en vooral waardevolle rol die marketing kan spelen. Als ze goed wordt ingezet, kan marketing waarde creëren voor afnemers en tegelijkertijd voor bedrijven, aandeelhouders en de maatschappij. Er valt nog veel winst te behalen, zowel voor ervaren marketeers als voor organisaties waar marketing nauwelijks een rol speelt. Vanuit een sterke focus op de praktijk en gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten laat dit boek zien hoe marketing aantoonbaar waarde kan bieden voor organisaties en hun stakeholders.

Is the Lady for Turning? – Rozemarijn Dols

'The lady is not for turning' is een uitspraak van Margaret Thatcher, die daarmee duidelijk maakt zich niet te laten weerhouden van haar plannen. Hoe kijken we naar sterke vrouwen zoals zij? Voor sommigen zijn ze een rolmodel, bij anderen roepen ze vooral weerstand op. In 'Is the Lady for Turning' wordt een grote variatie aan vrouwelijke rolmodellen aangereikt waaraan iedereen zich kan spiegelen. Positieve rolmodellen bieden de gelegenheid om de kunst af te kijken; negatieve rolmodellen helpen om disfunctioneel en contraproductief gedrag te vermijden.

75 werkvormen voor agile-lean teamcoaching – Aty Boers en Marijke Lingsma

Dé basis voor wendbare organisaties zijn zelforganiserende teams: die nemen eigenaarschap voor hun resultaten én voor volwassen onderlinge interactie. Deze teams ontstaan niet zomaar. Dat vraagt om professionele begeleiding. Belangrijk hierbij is het inzetten van passende werkvormen, aansluitend bij wat een team te leren heeft om stappen te zetten in hun groei. '75 werkvormen voor agile-lean teamcoaching' biedt deze werkvormen. Onderscheidend is het samenspel van benaderingen vanuit agile, scrum en lean met die van teamcoaching. Ook worden tips gegeven voor het zodanig inzetten van werkvormen dat het eigenaarschap zo veel mogelijk bij het team ligt.

613453446675813816