Opdrachten

Tekstschrijven en redactie dus. Na de woorden, hier de daden. Een aantal recente artikelen van mijn hand geven u een indruk van mijn schrijfstijl en de onderwerpen waar ik over schrijf: gezondheidszorg, industrie, techniek, infra, innovatie, mkb, ICT, etc. Daarnaast een kleine greep uit de boeken die ik heb geredigeerd. Dit betreft over het algemeen zakelijke teksten op het gebied van management en coaching.

Tekstschrijven

Medewerkersinterviews TCPM

TCPM is een ingenieurs- en adviesbureau met vijf vestigingen door heel Nederland. en ruim tweehonderd medewerkers. Het bureau levert een samenhangend pakket aan diensten op het gebied van engineering, projectmanagement en industriële veiligheid aan opdrachtgevers in de industrie. Voor TCPM schreef ik een tiental medewerkersinterviews voor de site. Deze geven inzicht in de brede expertise van TCPM en de motivatie van medewerkers om juist voor dit bureau te kiezen.

Gedreven door vooruitgang

Gedreven door vooruitgang

Sinds kort zijn de Noord-Veluwe en de Stedendriehoek een grote leasemaatschappij rijker, met Volkswagen Pon Financial Services als moederbedrijf en met een persoonlijke en regionale betrokkenheid als onderscheidend kenmerk. XLLease, bekend in Apeldoorn, fuseerde met Lease Unlimited (Deventer, Rijssen, Zwolle) en 2Lease (Harderwijk) en opereert nu als één partij onder de naam XLLease. Commercieel directeur John Plette aan het woord over de achtergrond en de toekomstplannen.

Wegkantsystemen

Wegkantsystemen transformeren in computerplatforms

Wegkantsystemen die data verzamelen uit allerlei bronnen en de automobilist – en op termijn autonome voertuigen – voorzien van actuele verkeersinformatie, zijn niet langer droom maar werkelijkheid. Rijkswaterstaat deed in een virtuele parallelle omgeving proeven met floating car data en die blijken op het juiste moment files aan te geven. Om meer leveranciers te laten meedingen, wordt in de aanbesteding van de systemen de levering van hardware en software gescheiden. “We wilden de markt opschudden en zorgen voor meer concurrentie.”

Gevecht om 90 procent rendement

Gevecht om 90 procent rendement

Kostenbesparing, hogere kwaliteit, meer output op een zo klein mogelijk oppervlak, en dat met productiemiddelen die voldoen aan de strenge eisen voor cleanrooms. En o ja, het rendement moet minimaal 90 procent zijn. Met dit verlanglijstje voor de assemblagelijn van een bloedscheidingsproduct ging Fresenius Kabi uit Emmer-Compascuum de markt op. Het Groningse STT Products, dat gespecialiseerd is in het optimaliseren van productieprocessen, bleek de perfecte match.

Elektrificering risico noodstroomvoorziening

Elektrificering risico voor noodstroomvoorziening

Een goed functionerende elektriciteitsvoorziening is en blijft essentieel in ziekenhuizen, net als een betrouwbare noodstroomvoorziening. Nog te weinig ziekenhuizen zijn zich echter bewust van de grote gevolgen van de energietransitie. Wat betekent een all electric energievoorziening voor de veiligheid van de patiënt, kritische processen en de bedrijfscontinuïteit? Eric Picard (VEMW) en Jan van Bekkum (Gelre Ziekenhuizen) pleiten voor een meer gezamenlijke kritische blik op preferenties bij techniek en ‘witte jassen’ en voor meer aandacht voor het veiligstellen van de toekomstige elektriciteitsvoorziening.

Innovatie wordt gedreven door SURF, de leden én de markt

‘Innovatie wordt gedreven door SURF, de leden én de markt’

Met het aantreden van chief innovation officer Ron Augustus (CINO) is de nieuwe raad van bestuur van SURF compleet, samen met Jet de Ranitz (CEO) en Hans Louwhoff (COO). Zij leiden de coöperatie SURF naar een nieuwe toekomst, waar verandering de voornaamste constante zal zijn. In dit interview belichten zij hun eerste indrukken, uitdagingen en ambities.

160831263139314231443147

Redactie

Doet marketing ertoe? – Ruud Frambach

Op korte termijn resultaat behalen is nog steeds te vaak het doel van marketingactiviteiten. Hiervoor wordt altijd een prijs betaald, op langere termijn ook door marketing zelf. Dat ondermijnt het vertrouwen in het vak en beperkt de belangrijke en vooral waardevolle rol die marketing kan spelen. Als ze goed wordt ingezet, kan marketing waarde creëren voor afnemers en tegelijkertijd voor bedrijven, aandeelhouders en de maatschappij. Er valt nog veel winst te behalen, zowel voor ervaren marketeers als voor organisaties waar marketing nauwelijks een rol speelt. Vanuit een sterke focus op de praktijk en gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten laat dit boek zien hoe marketing aantoonbaar waarde kan bieden voor organisaties en hun stakeholders.

Is the Lady for Turning? – Rozemarijn Dols

'The lady is not for turning' is een uitspraak van Margaret Thatcher, die daarmee duidelijk maakt zich niet te laten weerhouden van haar plannen. Hoe kijken we naar sterke vrouwen zoals zij? Voor sommigen zijn ze een rolmodel, bij anderen roepen ze vooral weerstand op. In 'Is the Lady for Turning' wordt een grote variatie aan vrouwelijke rolmodellen aangereikt waaraan iedereen zich kan spiegelen. Positieve rolmodellen bieden de gelegenheid om de kunst af te kijken; negatieve rolmodellen helpen om disfunctioneel en contraproductief gedrag te vermijden.

De fluitende leider – Erik Kaptein, Colinda van Dijk en Kevin Blom

In De Fluitende Leider® werken Colinda van Dijk, Erik Kaptein en Kevin Blom de krachtige metafoor uit van de leidinggevende als scheidsrechter op zijn eigen speelveld binnen een organisatie. Daarbij leggen ze voortdurend verrassende verbanden tussen het aansturen van teams en het leidinggeven aan voetbalwedstrijden. De inzichten in dit boek zijn gebaseerd op een groot aantal trainingen en workshops die de schrijvers de afgelopen jaren samen hebben gegeven bij diverse organisaties in uiteenlopende branches. Hun conclusie uit deze programma’s is dat leidinggeven effectiever én leuker kan. Oftewel: je gaat fluitend naar je werk als leidinggevende wanneer je ook op je werk ’durft te fluiten’. Iedere leidinggevende kan meteen aan de slag met de praktische tips uit dit boek.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid – Peter Dona

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid introduceert een nieuw fenomeen: de DI Analytics. Het boek legt uit wat DI Analytics is, hoe je een DI Dashboard inricht en welke rekenmodellen je kunt gebruiken. Bovendien lees je hoe je het monitoren en meten uitvoert en krijg je handige tips, tools en praktijkcases die je vooruit helpen. Het boek biedt daarnaast een scala aan mogelijke interventies op organisatie-, leiderschaps- en medewerkersniveau. Naast veel praktische handreikingen schetst het boek ook theoretische kaders, ontwikkelingen en trends.

Professioneel reflecteren

Professioneel reflecteren

Professioneel reflecteren beschrijft een werkgerelateerde variant van reflecteren waarmee je als professional je werkzame opvattingen, waarden en afwegingen kunt opsporen en de invloed ervan op jouw functioneren in kaart kunt brengen. In dit boek wordt uiteengezet wat reflecteren inhoudt, wat een professional doet als hij reflecteert en krijgt de lezer een conceptuele analyse van reflectie aangereikt.

Groot Werkvormenboek voor de zorg

Groot werkvormenboek voor de zorg

De zorg is een belangrijk pijler van onze samenleving. Een sector waarin sprake is van toenemende druk en een steeds veranderende zorgvraag. Hoe houd je zorgprofessionals geïnspireerd? Hoe leid je op als tijd en capaciteit voortdurend onder druk staan? Werkvormen maken momenten van kennisoverdracht, samenwerken en ontwikkeling leuker en efficiënter. In dit praktijkboek beschrijven de auteurs 130 werkvormen voor onder andere een klinische les, een patiënt- of complicatiebespreking, intervisie, learning on the job, ontwikkelgesprekken of een strategiebijeenkomst.

Toolkit voor agile talentontwikkeling

Toolkit voor agile talentontwikkeling

Wat is agile talentontwikkeling, waarom zou je het na willen streven en hoe voer je het dan uit? Dit praktische boek geeft antwoord op deze en andere vragen voor wie vanuit HR-perspectief met agile aan de slag wil. Het boek beschrijft zes concrete tools die elke coach, leidinggevende en/of HR-professional in zijn gereedschapskist zou moeten hebben. Deze toolkit biedt uitkomst bij de steeds complexere vraagstukken rondom mensontwikkeling zoals talent-, retentie- en prestatiemanagement in een agile omgeving.

675813816606311431193123