Elektrificering risico voor noodstroomvoorziening

Een goed functionerende elektriciteitsvoorziening is en blijft essentieel in ziekenhuizen, net als een betrouwbare noodstroomvoorziening. Nog te weinig ziekenhuizen zijn zich echter bewust van de grote gevolgen van de energietransitie. Wat betekent een all electric energievoorziening voor de veiligheid van de patiënt, kritische processen en de bedrijfscontinuïteit? Eric Picard (VEMW) en Jan van Bekkum (Gelre Ziekenhuizen) pleiten voor een meer gezamenlijke kritische blik op preferenties bij techniek en ‘witte jassen’ en voor meer aandacht voor het veiligstellen van de toekomstige elektriciteitsvoorziening.