Groot werkvormenboek voor de zorg

De zorg is een belangrijk pijler van onze samenleving. Een sector waarin sprake is van toenemende druk en een steeds veranderende zorgvraag. Hoe houd je zorgprofessionals geïnspireerd? Hoe leid je op als tijd en capaciteit voortdurend onder druk staan? Werkvormen maken momenten van kennisoverdracht, samenwerken en ontwikkeling leuker en efficiënter. In dit praktijkboek beschrijven de auteurs 130 werkvormen voor onder andere een klinische les, een patiënt- of complicatiebespreking, intervisie, learning on the job, ontwikkelgesprekken of een strategiebijeenkomst.

  • Categories: Redactie