Professioneel reflecteren

Van een professional mag je verwachten dat hij niet alleen knowhow heeft, maar ook een verhaal bij wat hij doet. Dat hij verantwoording kan afleggen en zijn overwegingen ook met klanten kan communiceren in de vorm van voorstellen of door hardop denken. Dat vraagt om het vermogen te reflecteren. Professioneel reflecteren beschrijft een werkgerelateerde variant van reflecteren waarmee je als professional je werkzame opvattingen, waarden en afwegingen kunt opsporen en de invloed ervan op jouw functioneren in kaart kunt brengen. In dit boek wordt uiteengezet wat reflecteren inhoudt, wat een professional doet als hij reflecteert en krijgt de lezer een conceptuele analyse van reflectie aangereikt.

  • Categories: Redactie