Wegkantsystemen transformeren in computerplatforms

Wegkantsystemen die data verzamelen uit allerlei bronnen en de automobilist – en op termijn autonome voertuigen – voorzien van actuele verkeersinformatie, zijn niet langer droom maar werkelijkheid. Rijkswaterstaat deed in een virtuele parallelle omgeving proeven met floating car data en die blijken op het juiste moment files aan te geven. Om meer leveranciers te laten meedingen, wordt in de aanbesteding van de systemen de levering van hardware en software gescheiden. “We wilden de markt opschudden en zorgen voor meer concurrentie.”