Referenties

Graag laat ik een aantal opdrachtgevers aan het woord over hun samenwerking met Schreib als tekstschrijver of redacteur.

Martin van Zaalen, hoofdredacteur Link Magazine

‘Wilma Schreiber is een redacteur met een vlotte pen die in staat is complexe zaken op een begrijpelijke en bondige manier uit te leggen. In interviews weet ze goed door te vragen zodat er in haar artikelen geen inhoudelijk leemtes ontstaan en deze de antwoorden bevatten op vragen die de lezer zich ook stelt. Voorts houdt ze zich steeds aan de planning en zit het een keer tegen, dan communiceert ze daar tijdig over. Andersom stelt ze zich steeds flexibel op en denkt met haar opdrachtgever mee over hoe het journalistieke werk – als dat nodig is – toch in korte tijd geklaard kan worden.’

Pieter van de Mosselaar, directeur Driesteden BUSINESS

‘Sinds 2009 schrijft Wilma artikelen voor Driesteden BUSINESS. Over de meest uiteenlopende onderwerpen maakt ze zich snel kennis eigen. Ze bereidt zich terdege voor en kan uitstekend luisteren. Journalistiek stelt ze zich positief-kritisch op. Het is haar uitgangspunt om samen met de geïnterviewde(n) een boeiend artikel voor de lezers te maken, maar ze blijft alert de juiste vragen stellen. Daar voegt ze haar prettige schrijfstijl en creativiteit aan toe. Het resultaat is een helder verhaal van een inhoudelijk hoog niveau. Wilma voert adequaat overleg over de aan te pakken onderwerpen. Vaak heeft ze aan een enkel woord genoeg om een stroom aan ideeën op gang te brengen. Haar stiptheid is bewonderenswaardig. Een afspraak is een afspraak. Een deadline is een deadline. Kortom: wij bevelen het zeker aan om gebruik te maken van haar deskundigheid. Wilma is gewoon goed in haar vak.’

Bart de Vries, managing consultant Berenschot

‘Wilma heeft mij fantastisch geholpen met het redigeren van mijn proefschrift Burgemeesters in crisistijd. Onder hoge tijdsdruk heeft zij mijn proefschrift grondig en op een uiterst professionele en consciëntieuze wijze onder handen genomen. Zij deed steeds goede tekstsuggesties wat de leesbaarheid van mijn proefschrift ten goede kwam. Veranderingen of aanpassingen legde zij steeds aan mij voor. Het is erg prettig met Wilma samenwerken. Zij is makkelijk benaderbaar, goed aanspreekbaar en iemand die goed en creatief meedenkt. Ik schakel Wilma dan ook nog geregeld in bij Berenschot, onder andere als assessor voor het beoordelen van de schrijfvaardigheid van assessmentkandidaten.’

Jos van Maarschalkerweerd, hoofdredacteur OTAR Magazine

Wilma schrijft sinds begin 2018 voor het GWW-magazine OTAR. Daarin komen de meest uiteenlopende complexe en technische onderwerpen aan de orde: van innovaties op het gebied van geluid, de inrichting en het functioneren van de Maastunnel, de kwaliteit en veiligheid van de duikindustrie, de digitalisering van de ondergrond, het pionieren met ledverlichting tot aan het langetermijnbeleid van onze infrastructuur. Ongeacht de complexiteit van het onderwerp resulteert er altijd een zeer lezenswaardig artikel, waar de essentie van het onderwerp op een prettige en deskundige manier is verwoord. Wilma houdt zich altijd prima aan de planning en levert een artikel af, waar hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden en dat voorzien is van kwalitatief goed beeldmateriaal. Niet onbelangrijk is haar prettige persoonlijkheid, waardoor samenwerking op een natuurlijke manier plaatsvindt.